BEMUTATKOZÁS

A Bénye Káva Tündérkert Óvoda fenntartója Bénye Község Önkormányzat, és Káva Község Önkormányzat. Az óvodánk 3 csoportos óvoda,melyből Bényén 2 csoport, Káván 1 csoport található. Mindkét épület festőien szép környezetben, völgyek és dombok között található, melyet erdő, Káván tájvédelmi terület, Bényén patak övez. A két település sajátos hagyományokkal rendelkezik, már kisgyermek korban ismerkednek a gyermekek a helyi hagyományokkal, szokásokkal, óvodai életrendünk szerves része a települések rendezvényein való részvétel, a közösségi értékekkel való azonosulás.


„A gyermeknek két tündérvilága van: cselekvés síkján, a játék és szellem síkon a mese.” (Kádár Annamária)

Legfőbb célunk, hogy az óvodánkba járó gyermekek érzelmi biztonságban, szeretetben, és tiszteletben éljék meg a minden napjaikat, ahol minden gyermeket saját fejlődési ütemének figyelembevételével fejlesztünk. A gyermekek sokirányú személyiség fejlesztése számos tevékenységi körön keresztül valósul meg, melyek közül az óvodánkban a mozgás, és mese terület a kiemelt.

Tündérkert óvodánk helyi nevelési programja:

A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program, melyben a Mese és Mozgás kiemelt nevelési terület. Óvodánkban a gyermekek játszva szerezik meg azokat a készségeket, képességeket, melyek az iskola élet megkezdéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Hisszük, hogy a szülőkkel csakis közösen tudjuk a gyermekek érzelmi biztonságát,és fejlődésüket segíteni, az együttműködésre kiemelten építünk. A gyermekek önállóságát, személyiségét, önérvényesítését tiszteletben tartva igyekszünk kialakítani a gyermekekben az alapvető viselkedési normákat, illedelmi szokásokat, kommunikációt, melyek a közösségi együttéléshez nélkülözhetetlenek.Az intézményünkben dolgozó pedagógusok szakmailag elkötelezettek, a pedagógiai asszisztens, dajkák, technikai dolgozók is a munkakörükhöz szükséges végzettség mellett a gyermekközpontú, a szeretetteljes, odafigyelő, nevelés elkötelezett tagjai.Az óvoda eredményes működésének támogatásához a konyhai dolgozó, és takarítónő munkája is hozzájárul.


Bénye székhely óvoda bemutatása

Az óvoda épületét 1971-ben adták át, világos, tágas csoportszobák és tágas, füves, dús zöld növényzettel borított udvar áll a gyermekek rendelkezésére. Az óvoda EU-s szabványosított udvari játékai folyamatosan bővülnek. A csoportszobák hangulata, a galériák díszei, a változatos játékok, dekorációk sokszínűségükkel tükrözik a bennük dolgozók személyiségét, egyéniségét. Az óvoda felszereltségével, változatos tevékenységeket, fejlesztési lehetőséget biztosítanak a gyermekek számára.

Pedagógiai munka

Óvodánk helyi nevelési gyakorlatának megvalósítása során, a sokszínű tevékenységekben, a mese és mozgás kiemelt nevelési területére építkezünk. A teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezzük meg a gyermekek fejlesztését, ahol a kreativitásuk, fantáziájuk, alkotó kedvük motiválására, és aktivizálására ösztönző környezetet teremtünk. A gyermekek ismereteit a közvetlen és tágabb (természetes) környezetében szerzett tapasztalatokra, kísérletezésekre, felfedezésekre alapozva bővítjük. Az óvoda tágas, füves, fákkal tarkított udvarán a mozgás lehetőségeinek tárháza széles. Csoportszobáinkban a gyermekek számára a nap folyamán a változatos mozgásfejlesztő gyakorlatokkal, eszközökkel biztosítjuk a mozgásigényük kielégítését, az egyéni mozgásfejlesztést. Lehetőség van külön fakultáción való részvételre: „Tappancs”játékos mozgásfejlesztő tornán, gyógytestnevelő vezetésével.A MESE (mesélés, verselés) minden napjaink tevékenysége.  A Népmese Napja (szeptember 29)„Tündérkert nap” (május) óvodánk hagyományos ünnepe. A mesélés az esztétikus, igényes bábokkal, fejdíszekkel, mesepalást- és paraván, ujjbábok változatok eszközeivel, az élő mese minden napos varázsával, és a beszédészlelés- megértést fejlesztő anyanyelvi játékokkal, beszélgető körökkel, drámajátékkal valósul meg a minden napokban. Játék közben megteremtjük a feltételeit, lehetőségeit annak, hogy élményeiket, belső világuk történéseit a mesékbe, a saját mesetörténeteikbe fonva, kommunikációjukat fejlesztve, a verbalitáson keresztül is kiteljesedjen, formálódjon a gyermekek személyisége. Az élő mese varázsa, a szemtől- szembe történő beszélgetések, a gyermekek beszédfejlődésének legfontosabb szakasza, későbbi tanulási képesség alapja.


Delacato módszer

Egyre több olyan óvodás gyermek van, akinél az anyanyelvi és/vagy mozgásügyesség fejlődése nem indult meg időben, vagy elmaradást mutat. A központi idegrendszer érési folyamata és a mozgásfejlődés egymással szoros egységben biztosítja az értelem fejlődését. Carl Henry Delacato mozgásterápiáját Magyarországon Kulcsár Mihályné fejlesztette ki, a tanulási zavarok megelőzésére és kezelésére. Dr. Marton Dévényi Éva neurológus orvos nevéhez fűződő Alapozó Terápiák Alapítvány munkaközösség fejleszti tovább a mai napig. Mindkét módszer alkalmazását a mozgásfejlesztésben képzett szakembereink végzik. Ezt a Delacato módszerére alapozott, elemi mozgásokon alapuló mozgásterápiát alkalmazzuk óvodánkban a minden napos mozgásban, a kötelező mozgásban differenciáltan beépítve, valamint az egyéni fejlesztésekben. A mozgásterápia alapjait, amelyek az elemi nagymozgások (fejemelés, kúszás, mászás, járás, egyensúly érzéket, rugalmasságot fejlesztő gyakorlatok) építjük be mindennapi mozgástevékenységeinkbe. Ezáltal törekszünk elősegíteni a gyermekek mozgáskoordinációjának fejlesztését, amelyre a finommotoros képességek épülnek. A mozgásügyességen kívül a mozgások közben fejlődik a gyermekek figyelme, gondolkodása, alapvető tanulási képessége. Továbbá a mozgáskompetenciák fejlesztésére, tartásjavításra Pappné Gazdag Zsuzsanna módszereit alkalmazzuk A módszer jól használható az esetleges elmaradások rendezésében, valamint a prevencióban.