KATICA CSOPORT

Kávai tagóvodában egy vegyes életkorú csoport működik, jelenleg 24 gyermek jár ide. 2 fő óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel váltott műszakban, 1 fő dajka néni segíti munkánkat. Délutánonként takarító néni takarítja óvodánkat. Családias, meleg, szeretett teljes légkört igyekszünk kialakítani, melyben a gyermek otthonosan mozog. Tágas udvarunk lehetőséget ad, a hosszas udvaron való tartózkodásra, melyet igen fontosnak tartunk. Közös gondolkodásmóddal, együttes szemlélettel neveljük a gyermekeket.


Nóra néni


“Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!”
Németh László

Deményné Gál Nóra vagyok, Pándon élek, 8 éve dolgozom óvodapedagógusként, 2 éve dolgozom ebben az intézményben. Kicsi korom óta csakis óvó néniként képzeltem el az életem, elmondhatom, hogy elkötelezett pedagógusként, mindig a gyermekek érdekei lebegnek a szemeim előtt. Célom: derűs, mosolygós, családias légkörben nevelni a gyermekeket. Együtt. Közösen.


Ildikó óvó néni

Ildi néni vagyok, óvodapedagógus. Célom, hogy a gyermekek nyitott, érdeklődő, vidám és sokoldalú, kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak. Szeressék és tiszteljék embertársaikat illetve az őket körülvevő világot. Ennek alapjait igyekszem megteremteni mindennapi munkámban. Fontosnak tartom, hogy szakmai ismereteimet bővítsem, fejlesszem, ezért a lehetőségekhez mérten továbbképzéseken vettem és veszek részt folyamatosan (népi játék és néptánc módszertan az óvodában, kisgyermekek testnevelése, szakmai megújító képzés.)