ÓVODAPEDAGÓGUSI TRÉNING ÉS MŰHELYMUNKA

Óvodapedagógus tréning, nevelés nélküli napok

Az óvodapedagógusok szakmai megújulásának, szemléletváltásának, mentálhigiénéjének támogatása, segítése a szakmai napokon, továbbképzési kereteken belül, valamint a tréningeken valósul meg. A nevelés nélküli napokon, más óvodák szakmai munkájába, minden napi életébe tekinthetünk be, ismerhetünk meg új módszereket, szerezhetünk tapasztalatokat.


Óvodai szakmai műhelymunka a bényei IKSZT-ben


A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) rendszerének működtetését a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 78.§ (1) f) pontja írja elő, a megvalósítás részleteit a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 145-156. paragrafusai határozzák meg. A tanfelügyeleti ellenőrzést, melynek része az önértékelés, legalább ötévente egyszer el kell végezni fenntartótól és intézménytípustól függetlenül minden köznevelési intézményben. Az ellenőrzés feladata és célja, hogy a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint az intézmények értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődését. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés három fő területen valósul meg: pedagógus, intézményvezető, valamint intézmény. Az ellenőrzések során alkalmazott eljárásrendek egységesek, de az alkalmazott eszközök és értékelési szempontok intézménytípusonként eltérhetnek egymástól.Az eljárásrendeket, szempontokat, elvárásokat, módszereket és eszközöket a Tanfelügyeleti és Önértékelési kézikönyvek tartalmazzák, melyek alapján minden intézmény saját elvárás rendszert dolgoz ki. Ebben a folyamatban az egyik meghatározó dokumentum az intézmény Pedagógiai Programja. 
A Pedagógiai Program írásában, módosításában/kiegészítésében, az új kihívásoknak, az új elvárásoknak való megfeleltetésben kívánt támogatást nyújtani az a szakmai műhelymunka, amely 2017.03.30-án a bényei IKSZT-ben a kistérség óvodavezetői, óvodapedagógusai (Bénye, Káva, Gomba, Pánd, Farmos, Sülysáp, Gyömrő, Vasad, Pilis, Hernád) részvételével került megszervezésre.

A szakmai találkozó: Ferenczné Teleky Éva mesterpedagógus, Szolnoki POK vezető szaktanácsadó előadásában és Odránné Kalina Krisztina mesterpedagógus, közoktatási szakértő/Szolnoki POK szaktanácsadó szervezésében valósult meg.


A műhelymunka témája: „A Pedagógiai Program felülvizsgálata, módosítása, Pedagógiai Program alkotás az óvodában”.

A találkozó a szakmai támogatáson túl, a kistérség óvodáinak megismerésére, a kapcsolatépítésre, kölcsönös, konstruktív együttműködésre is lehetőséget adott.
A kistérség településeinek óvodáiból érkező óvodavezetői és óvodapedagógusai, a szakmai együttműködésen és párbeszéden alapuló műhelymunka aktív résztvevői voltak. 
A közös munkát a jövőben is folytatni szeretnénk, azzal a céllal, hogy támogatást nyújtson, segítse a módszertani megújulást, a pedagógiai – szakmai ellenőrzést megelőző szakmai munkát, megismerhessük és továbbadhatjuk a jó gyakorlatokat a kistérség óvodáiban is.

 

Intézményfejlesztési műhelymunka

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ szakmai műhelymunkát szervezett, az óvodai intézméyvezetők (illetve a feladatért felelős vezetők) számára óvodai intézményfejlesztés témakörben, amely 2017. április 27-én (13.31-16.30 óráig) az IKSZT épületében. Az előadó, Ferenczné Teleky Éva mesterpedagógus, vezető szaktanácsadó volt, aki “Az önértékelési felület kezelése – feladatok a tanfelügyelet egkezdése előtt”témában szakmai támogatást, gyakorlati segítséget nyújtott a résztvevőknek. A környék óvodáinak óvodavezetői, képviselői vettek részt a műhelymunkában (Farmos, Gomba, Pánd, Ecser). Ezen az alkalmon lehetőség volt – a törvényi háttér, struktúrált feladatok megismerésén túl – az egyes intézmények helyi, speciális feladatainak megbeszélésére, az intézményeket érintő aktuális kérdések felvetésére. A találkozó lehetőséget teremtett a kistérség óvodái között a szakmai párbeszéd kialakítására, az intézmények közötti információ áramlás, szakmai együttműködés hatékonyságának növelésére.